Filmowe Podlasie Atakuje!Kuba Budkiewicz -

Kuba Budkiewicz

Kuba Budkiewicz, absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu, diakon, kleryk 6 roku Seminarium Duchownego w Białymstoku. Współzałożyciel Koła Filmowego SKF w którym zrealizował m.in.: filmy Droga, Testament, Wyznanie, Rajd, Urodziny.