Filmowe Podlasie Atakuje!Ewa Radzewicz -

Ewa Radzewicz

Ewa Radzewicz to operatorka filmowa urodzona w 1990 roku w Suwałkach. Studentka czwartego roku Sztuki Operatorskiej w Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej spec. fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza Uniwersytetu Warszawskiego.