Filmowe Podlasie Atakuje!Nagrody dla Liceum Plastycznego w Supraślu! -

Nagrody dla Liceum Plastycznego w Supraślu!

Jury Przeglądu Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy 2015 w składzie: Jerzy Rados, Marta Drankiewicz, Sławomir Pultyn nagrodzili uczniów supraskiego Liceum Plastycznego. Albatrosa 2015 za najlepszą krótką formę filmową otrzymuje Kamila Borys z Liceum Plastycznego w Supraślu za film „Cytat” pod opieką Katarzyny Zabłockiej. Wyróżnienie otrzymała także Anna Narel z Liceum Plastycznego w Supraślu za film „Animowane obrzędy”.

Źródło: albatrosy.wordpress.com