Filmowe Podlasie Atakuje!OSTATNIE DNI NABORU FILMÓW! -

OSTATNIE DNI NABORU FILMÓW!

FILMOWE PODLASIE ATAKUJE! REAKTYWACJA to jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji promujących kino niezależne. W ciągu kilkunastu lat twórcom z Podlasia udało się ponieść twórczą energię w Polskę, Europę i świat. Po lokalnej odsłonie, projekt zawsze wychodzi poza Białystok i region w formie pokazów dowodząc, że nasz region „niezależnym filmem stoi”!

Akcja FPA!-R na stałe wpisała się w krajobraz filmu polskiego i światowego. Organizujemy intrygujące pokazy w Polsce i za granicą.

Filmy można zgłaszać do 12 października 2015!

Zgłoszenie powinno zawierać:
– film (MP4, najlepiej h264, bitrate 15 – 20 Mbit/s)
– pełny tytuł filmu, imię i nazwisko reżysera oraz czas trwania
– krótkie streszczenie (max 5 zdań) filmu w języku polskim oraz angielskim
– telefon i e-mail kontaktowy
– zdjęcie z filmu (300 DPI)
– zdjęcie reżysera/ki (300 DPI)
– krótką biografię twórcy (max 5 zdań) w języku polskim oraz angielskim
– napisy w języku angielskim

Zgłoszenia przyjmujemy drogą:

– e-mail: dkf@bok.bialystok.pl
lub
– pocztową/osobiście na adres:

Filmowe Podlasie Atakuje! – Reaktywacja
Referat Filmowy
Białostocki Ośrodek Kultury
ul. Legionowa 5
15-281 Białystok

Czekamy na wasze najnowsze produkcje!

UWAGA! KONKURS SKIEROWANY WYŁĄCZNIE DO TWÓRCÓW MIESZKAJĄCYCH LUB POCHODZĄCYCH Z PODLASIA!

Baner FPA

Pojawiamy się w lokalnych i zagranicznych mediach oraz uczestniczymy w interesujących projektach. Ostatnio – wydając wspólnie z międzynarodowym magazynem filmowym KINECKO płytę DVD oraz jako polski partner współtworząc jej angielskie wydanie dostępne na czołowych festiwalach filmowych Europy.
http://kinecko.com/english/

Rozwinęliśmy akcję o skierowane do różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) filmowe działania warsztatowe pod szyldem FILMOWE PODLASIE EDUKUJE!
www.youtube.com/user/filmowepodlasie

Rokrocznie wydajemy DVD, którego ostatnia edycja jest wciąż w bezpłatnej dystrybucji: www.filmowepodlasieatakuje.pl/filmowy-atak-z-podlasia-prezentacja-nowego-dvd/

Wierzymy, że filmami i wyjątkową, specyficzną dla Wschodu energią zmieniamy ludzi, kinematografię, świat.

Jak co roku, podczas przeglądu filmowych produkcji z Podlasia, chcemy rozpalić emocje i skłonić do refleksji. Do udziału w tegorocznym przeglądzie FPA! R zapraszamy twórców, którzy mieszkają lub pochodzą z Podlasia.