Filmowe Podlasie Atakuje!Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji FPA!R! -

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji FPA!R!

Do udziału w tegorocznym przeglądzie FPA! R zapraszamy twórców mieszkających lub pochodzących z Podlasia.
Na zgłoszenia czekamy do 2 października 2017, pokaz wyselekcjonowanych filmów odbędzie się 14 października 2017 w kinie Forum.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– film (MP4, najlepiej h264, bitrate 15-20 Mbit/s)
– pełny tytuł filmu, imię i nazwisko reżysera oraz czas trwania
– krótkie streszczenie (max 5 zdań) filmu w języku polskim oraz angielskim
– telefon i e-mail kontaktowy
– zdjęcie z filmu (300 DPI)
– zdjęcie reżysera/ki (300 DPI)
– krótką biografię twórcy (max 5 zdań) w języku polskim oraz angielskim
– napisy w języku angielskim

Zgłoszenia przyjmujemy drogą:
– e-mail: dkf@bok.bialystok.pl
lub
– pocztową/osobiście na adres:
Filmowe Podlasie Atakuje! – Reaktywacja
Białostocki Ośrodek Kultury
ul. Legionowa 5
15-281 Białystok

Czekamy na Wasze najnowsze produkcje!

FILMOWE PODLASIE ATAKUJE! REAKTYWACJA to jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji promujących kino niezależne, a zarazem swoista platforma filmu autorskiego, artystycznego, nieprofesjonalnego i eksperymentalnego. Wśród twórców można znaleźć poetów, dziennikarzy, studentów szkół artystycznych i filmowych, artystów plastyków i niezależnych filmowców – kręcą oni fabuły, dokumenty, klipy i animacje. Jedni dopiero debiutują, inni od lat nagradzani są na ogólnopolskich festiwalach.  Akcja narodziła się w 2004 roku i śmiało można powiedzieć, że od tego czasu jej twórcza energia powędrowała daleko poza Białystok, Podlasie, a nawet Polskę! Jest już bowiem tradycją, że po lokalnej odsłonie projekt wychodzi z pokazami poza miasto i region, dowodząc, że Podlasie „niezależnym filmem stoi”! Koordynatorzy FPA!R wierzą, że filmy oraz charakterystyczna dla Wschodu dobra energia, potrafią zmieniać ludzi, kino, a nawet świat. Są też przekonani, że filmowe produkcje z Podlasia potrafią rozpalić emocje i skłonić widzów do refleksji.

Akcja została rozwinięta o skierowane do różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) filmowe działania warsztatowe pod szyldem FILMOWE PODLASIE EDUKUJE! (www.youtube.com/user/filmowepodlasie), każdego roku wydawane jest także promocyjne DVD, którego ostatnia edycja jest wciąż w bezpłatnej dystrybucji (http://bok.bialystok.pl/aktualnosci/nowe-dvd-filmowe-podlasie-atakuje-reaktywacja/ ).

Organizator: Białostocki Ośrodek Kultury – DKF „GAG”