Filmowe Podlasie Atakuje!Julia Polkowska -

Julia Polkowska

Urodzona w 2001r., uczennica białostockiego LO. Może nie artystka, ale twórczyni (bo jakieś twory tworzy). Za cel wyższy swojej twórczości powzięła niemówienie o ważnych rzeczach i niezmienianie świata. Dlatego mówi tylko o sobie i tylko w żartach słownych.
Od kilku lat próbuje sprawiać pozory bycia twórcą, jednak uważa to za zuchwałość. Ma nadzieję być zuchwałą w przyszłości, być może nawet profesjonalnie.