Filmowe Podlasie Atakuje!Filmowe Podlasie! – Reaktywacja 2014 – nabór filmów! -

Filmowe Podlasie! – Reaktywacja 2014 – nabór filmów!

FILMOWE PODLASIE ATAKUJE! to jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji promujących kino niezależne. W ciągu kilkunastu lat twórcom z Podlasia udało się ponieść twórczą energię w Polskę, Europę i świat. Po lokalnej odsłonie, projekt zawsze wychodził poza Białystok i region w formie pokazów (kilkadziesiąt prezentacji rocznie w Polsce i za granicą), dowodząc, że nasz region „niezależnym filmem stoi”.

Ewa Borysewicz, Maciej Szupica, duet Kijek/Adamski i wielu innych twórców z Podlasia na stałe wpisało się w krajobraz filmu polskiego i światowego. Wierzymy jednak, że nie tylko oni zmienią kinematografię, rozpalą emocje czy zmuszą do refleksji. Zorganizowana w 2012 roku jubileuszowa, X edycja konkursu FPA! stała się zarazem końcem akcji Filmowe Podlasie Atakuje! w dotychczasowym kształcie – z konkursami i nagrodami. FPA! przerodziło się w FILMOWE PODLASIE ATAKUJE! – REAKTYWACJA! wracając tym samym niejako do korzeni czyli do formy zwykłego przeglądu. Postawiło też na edukację, stąd pomysł na kursy filmowe pod nazwą FILMOWE PODLASIE EDUKUJE!

Plakat najnowszej edycji Filmowe Podlasie Atakuje! – Reaktywacja stworzy pochodzący z Suwałk Karol KRL Kalinowski, twórca magicznego komiksu „Łauma”.

Zapraszamy do udziału w przeglądzie Filmowe Podlasia Atakuje! – Reaktywacja 2014.

Filmy można zgłaszać do 14 października!

Zgłoszenie powinno zawierać:
– film
– krótkie streszczenie (max 5 zdań) filmu + jego pełny tytuł, imię i nazwisko reżysera oraz czas trwania
– telefon i mail kontaktowy
– zdjęcie z filmu (300 DPI)
– zdjęcie reżysera/ki (300 DPI)
– krótką biografię twórcy (max 5 zdań) Zgłoszenia przyjmujemy drogą:
– mailową: dkf@bok.bialystok.pl
lub
– pocztową/osobiście:
Filmowego Podlasia Atakuje! – Reaktywacja

Referat Filmowy BOK
ul. Legionowa 5
15-281 Białystok
Czekamy na wasze najnowsze produkcje!

FILMOWE PODLASIE ATAKUJE! – REAKTYWACJA! to swoista platforma filmu autorskiego, artystycznego, nieprofesjonalnego, eksperymentalnego, projekt, w ramach którego swoje filmy prezentują m.in.: poeci, dziennikarze, studenci szkół artystycznych i filmowych, artyści plastycy oraz filmowcy niezależni. Obszar, gdzie spotykają się dokumenty, fabuły, klipy i animacje oraz twórczy ludzie z północno-wschodniej Polski – nagradzani na ogólnopolskich festiwalach i ci tworzący dzieła kameralne, wcześniej pokazywane tylko najbliższym znajomym.

Koordynacja :
Białostocki Ośrodek Kultury – DKF „GAG”